Kakawin Bharatayuda

Image: 
Indonesian

Kitab ini mengisahkan perang besar antara Pandawa dan Kurawa. Menurut R. M. Sayid kisah ini sebagai sindiran perang antara kerajaan Panjalu dan Jenggala. DIkarang oleh Empu Sedah dan Empu Panuluh pada pemerintahan Prabu Jayabaya. Sengkalan yang menandai adalah sanga kuda cuddha candrama (1079 Saka atau 1157 Masehi). Pada tahun 1903 kitab tersebut diterbitkan dengan huruf jawa oleh Dr. Gunning sedangkan terjemahan dalam bahasa jawa diterbitkan pada tahun 1934 dalam majalah Jawa No 1 tahun XIV.

World Puppet

Informasi seputar dunia pewayangan

Erawati, putri Mandaraka yang hilang

Dewi Erawati adalah putri sulung Prabu Salya, raja negara M

....

Brajadenta, putra Pringgondani yang mbalela

Brajadenta adalah putra ketiga Prabu Arimbaka, adik Prabu Arimba da

....

JATAYU

Garuda Jatayu adalah putra resi Briswawa.

....

Di Yogyakarta pada tanggal 14-15 April 1971 diselenggarakan Musyawarah Pedalangan se Jawa dan Madura, membentuk Organisasi Seni Pedalangan. Selanjutnya berdasarkan Keputusan MUNAS di Yogyakarta pada tanggal 31 juli 1975, dijadikan nama Persatuan Pedalangan Indonesia “PEPADI” yang berpusat bersifat nasional. Sumber : pepadijateng.com